Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi

 • Baş direktor
  Abbas Qadir oğlu Seyidov
  Tarix üzrə elmlər doktoru, professor
  Xidməti tel.: (+994 12) 510 84 18, (+994 12) 510 84 19
  Faks: (+994 12) 510 84 19
  E-poçt: director@arxeologiya.az
 • İcraçı direktor
  Zaur Həsən oglu Həsənov
  Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
  Xidməti tel.: (+994 12) 510 84 19
  E-poçt: zaurmail@gmail.com

 • Elmi katib
  Akif Arif oğlu Quliyev
  Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
  Xidməti tel.: (+994 12) 538 34 76
 • İşçilərinin ümumi sayı
  283 nəfər
 • Struktur bölmələri
  Struktur bölmələrinə ətraflı buradan baxa bilərsiniz.
 • Elmi şura
  Sədr: T.ü.e.d., Seyidov Abbas Qadir oğlu
  Katib: T.ü.f.d., Quliyev Akif Arif oğlu
  Üzvləri:
  AMEA-nın həqiqi üzvü, Teymur Bünyadov Əmraslan oğlu
  AMEA-nın həqiqi üzvü, Məşədixanım Nemətova Səədulla qızı
  AMEA-nın müxbir üzvü, İlyas Babayev Atababa oğlu
  AMEA-nın müxbir üzvü, Vəli Əliyev Hüseyn oğlu
  T.ü.e.d., Qüdrət İsmayılzadə Əsədulla oğlu
  T.ü.e.d., Hidayət Cəfərov Fərrux oğlu
  T.ü.e.d., Əsəduula Cəfərov Qüdrət oğlu
  T.ü.e.d., Əliağa Məmmədli Əyyub oğlu
  T.ü.e.d., Arif Məmmədov Məmməd oğlu
  T.ü.e.d., Solmaz Məhərrəmova Səttar qızı
  T.ü.e.d., Tarix Dostiyev Meyrut oğlu
  T.ü.e.d., Nərgiz Quliyeva Məlik qızı
  T.ü.e.d., Qafar Cəbiyev Cəfər oğlu
  T.ü.f.d., Qoşqar Qoşqarlı Oruc oğlu
  T.ü.f.d., Səfər Aşurov Hüseyn oğlu
  T.ü.f.d., Nəcəf Müseyibli Ələsgər oğlu
  T.ü.f.d., Emil Kərimov Əli oğlu
  T.ü.f.d., Abuzər Ələkbərov İbrahim oğlu
  T.ü.f.d., Təvəkkül Əliyev Rəsul oğlu
  T.ü.f.d., Fərhad Quliyev Eldar oğlu
  T.ü.f.d., Akif Quliyev Arif oğlu
  T.ü.f.d., Bəhlul İbrahimli İmran oğlu
  T.ü.f.d., Bəxtiyar Cəlilov Məzahim oğlu
  T.ü.f.d., Tofiq Babayev Atababa oğlu
  T.ü.f.d., Ceyhun Eminli Tofiq oğlu
 • Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası
 • Dissertasiya şurası
 • Həmkarlar təşkilatı
  Sədr:T.ü.f.d., İsmayılzadə Pirağa Əyyub oğlu
  Sədr müavini:Təranə Babayeva Vahid qızı
  Katib: T.ü.f.d., Fərhad Quliyev Eldar oğlu
 • Büro üzvləri
  Təranə Quluzadə Nəsimi qızı
  T.ü.f.d., Taleh Əliyev Vasif oğlu
 • İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs
  Sədaqət Məmmədli
 • Elmlər doktorları
  Axundov Tufan İshaq oğlu
  Balayev Aydın Hüseynağa oğlu
  Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu
  Bünyadova Şirin Teymur qızı
  Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu
  Cəfərov Əsədulla Qüdrət oğlu
  Cəbiyev Qafar Cəfər oğlu
  Dostiyev Tarix Meyrut oğlu
  Əliyev Vəli Hüseyn oğlu
  Hüseynov Rauf Əlişir oğlu
  İsmayılzadə Qüdrət Seyfulla oğlu
  Qasımova Sara Yunus qızı
  Quliyeva Nərgiz Məlik qızı
  Quliyeva Vəfa Ağakərim qızı
  Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu
  Məhərrəmova Solmaz Səttar qızı
  Məmmədli Güllü Yoloğlu
  Nemətova Meşədixanım
  Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı
  Rəhimova Maisə Nurbala qızı
  Seyidov Abbas Qadir oğlu
  Vəliyev Fəzail İmran oğlu
 • Fəlsəfə doktorları
  Abbasova Leyla İlqar qızı
  Alməmmədov Xəqani İmran oğlu
  Ağalarzadə Anar Mirsəmid oğlu
  Ağayeva Xatirə Ağaismayıl qızı
  Abbasova Fatma Əli qızı
  Ağayev Qəhrəman Hüseyn oğlu
  Alışov Natiq Əbülfət oğlu
  Axundova Nərgiz Hacıbala qızı
  Aşurov Səfər Hüseyn oğlu
  Axundova Gülnarə Kamal qızı
  Ağamalıyeva Sevil Mahmud qızı
  Avşarova İradə Nizam qızı
  Bədəlov Əkbər Həsənqulu oğlu
  Babayev Əlibaba Hüseynqulu oğlu
  Bəşirov Rəşid Yusif oğlu
  Babayev Tofiq Ağababa oğlu
  Cəlilov Bəxtiyar Məzahim oğlu
  Cəfərova Diana Hidayət qızı
  Cəfərova Elmira Bahadır qızı
  Ciddi Nailə Hüseyn qızı
  Eminli Ceyhun Tofiq oğlu
  Ələkbərov Abuzər İbrahim oğlu
  Əliyev Bəhmən Fazil oğlu
  Əliyev Təvəkkül Rəsul oğlu
  Əsədov Vaqif Arif oğlu
  Əhmədova Ramiyə Şirzad qızı
  Əhmədova Şəhla Ramiz qızı
  Əhmədova Təranə Qara qızı
  Əliyev Azər Həmid oğlu
  İbrahimli Bəhlul İmran oğlu
  İsgəndərov Emil Əlisahib oğlu
  Kiriçenko Dmitriy Aleksandroviç
  Kərimov Emil Əli oğlu
  Quliyev Teymur Ədalət oglu
  Qoşqarlı Qoşqar Oruc oğlu
  Quliyev Fərhad Eldar oğlu
  Quliyeva Nuridə Hidayət qızı
  Quliyeva Sevinc Arif qızı
  Qasımlı Vüsalə Akif qızı
  Quliyev Akif Arif oğlu
  Quliyeva İzmira Məmməd qızı
  Məmmədova İlhamə Gülbala qızı
  Mustafayev Mikayıl Mübariz oğlu
  Musayev Döyüş Loğman oğlu
  Şükürova Rahilə Muxtar qızı
  Vəliyev Elnur Rəşid oğlu
  Zahidova Həqiqət Əhmədağa qızı
  Mahmudova Vəfa Əzbər qızı
  Muradova Firuzə Məmmədrza qızı
  Mənsurov Mənsur Məhəmməd oğlu
  Məmmədova Aidə Əkbər qızı
  Müseyibli Nəcəf Ələsgər oğlu
  Novruzov Celal Əbdürrəhman oğlu
  Nəcəfov Şamil Nadir oğlu
  Nəcəfova İradə Mikayıl qızı
  Oruclu Məryəm Rəsul qızı
  Rəhimli Ruslan Hilal oğlu
  Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu
  Səmədova Sevda Tofiq qızı
  Səfərov Rafiq Firuz oğlu
  Sadıqova İlhamə Vaqif qızı
  Şahbazov Tahir Seyidəli oğlu
  Əliyev Əsgər Əli oğlu
  Əliyev İdris Nurzəli oğlu
  Ələsgərov Anar Sərhəd oğlu
  Əliyev Elvin Həsən oğlu
  Əliyev Əsəd Tanrıverdi oğlu
  Əliyev Taleh Vasif oğlu
  Əliyeva Kəmalə Gülağa qızı
  Əliyeva Mehparə İmamverdi qızı
  Əsədli Könül Xanqulu qızı
  Əhmədov Şirzad Soltan oğlu
  Fərəcova Məlahət Novruz qızı
  Göyüşova Tükəzban Nizami qızı
  Hacıyeva Ülviyyə Şahbal qızı
  Hüseynov Müzəffər Maqsud oğlu
  Həsənov Zaur Həsən oğlu
  Hüseynli Namiq Nəbi oğlu
  Həsənbəyova Sevda Cavid qızı
  Hüseynova Töhfə Talış qızı
  Həsənov Şövqi Vaqif oğlu
  Xəlilli Xəliyəddin Dəskiralı oğlu
  Xəlilov Mübariz Cabbar oğlu
  İsmayılzadə Pirağa Əyyub oğlu
  Zeynalov Azad Əsəd oğlu