Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi

RƏSMİ SƏNƏDLƏR


ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNUN DİREKTORU MAİSƏ RƏHİMOVAYA “AZƏRBAYCAN MƏDƏNİ İRSİNİN TƏDQİQİNDƏ XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ” NOMİNASİYASINDA “MİLLİ İRS-2015” MÜKAFATININ VERİLMƏSİ

Something0
17 aprel 2015-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Xalça Muzeyində Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Gününə həsr edilmiş “Milli irs-2015” mükafatının təqdimat mərasimi keçirildi.

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNUN MADDİ-TEXNİKİ BAZASININ GÜCLƏNDİRİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Something0
Azərbaycan xalqının zəngin maddi-mədəni irsinin üzə çıxarılması, dərindən və hərtərəfli öyrənilməsi üçün arxeologiya və etnoqrafiya sahəsində araşdırmaların müstəsna əhəmiyyəti vardır. Dünya elmində müasir texnologiyalardan istifadə imkanlarının genişlənməsi ilə əlaqədar meydana çıxan hazırkı tədqiqat üsulları arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların da keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyması üçün zəmin yaratmışdır.