Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi


  27.05.2017
ŞAMAXININ DƏMİRÇİ KƏNDİNDƏ SON ANTİK-ERKƏN ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜNƏ AİD NEKROPOL AŞKARLANIB
  11.05.2017
АЛИАГА МАМЕДЛИ, ДОКТОР НАУК ПО АНТРОПОЛОГИИ:«СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОЗМОЖНО»
  27.03.2017
ALBAN KİLSƏLƏRİNƏ DAİR PETİSİYAYA MARAQ ARTIB
  25.02.2017
XOCALI MƏDƏNİ, XOCALILILAR MƏNƏVİ MİRASIMIZDIR
  18.02.2017
IV BEYNƏLXALQ MULTİKULTURALİZM QIŞ MƏKTƏBİ FƏALİYYƏTİNİ QAXDA DAVAM ETDİRİB
  15.02.2017
“QAFQAZ ALBANİYASININ YALOYLUTƏPƏ TİPLİ QAB” MÖVZUSUNDA MÜHAZİRƏ
  07.02.2017
I KÜLTƏPƏ YAŞAYIŞ YERİ İLƏ BAĞLI TƏDQİQATLARIN NƏTİCƏLƏRİ İNGİLİS DİLİNDƏ NƏŞR OLUNACAQ
  01.02.2017
TARİX MUZEYİNDƏ BEYNƏLXALQ LAYİHƏ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏDQİQATLARA BAŞLANILIB
  30.01.2017
YEVLAXDA TAPILAN ANTİK DÖVRƏ AİD ƏŞYALAR TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİNƏ TƏHVİL VERİLİB
  30.01.2017
NƏCƏF MÜSEYİBLİ - ETNOGENEZ TARİXİMİZ ARXEOLOJİ VƏ PALEOANTROPOLOJİ TƏDQİQATLAR KONTEKSTİNDƏ
  06.01.2017
NƏCƏF MÜSEYİBLİ - ARXEOLOGİYA ELMİNİN GÖRKƏMLİ NÜMAYƏNDƏSİ: İDEAL NƏRİMANOV
  14.12.2016
SOFİYADA “QAFQAZ ALBANİYASININ İRSİ: AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM ƏNƏNƏLƏRİ” MÖVZUSUNDA TƏDBİR KEÇİRİLİB
  21.11.2016
NƏCƏF MÜSEYİBLİ - QƏDİM TARİXİMİZİN İTİRİLƏN VƏ YAZILAN SƏHİFƏLƏRİ. MİNGƏÇEVİR ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASI - 70
  19.09.2016
NƏCƏF MÜSEYİBLİ - AZƏRBAYCAN ARXEOLOGİYA ELMİNDƏ ALMANLAR: YAKOV HUMMEL
  01.09.2016
NƏCƏF MÜSEYİBLİ - MİL-QARABAĞ ABİDƏLƏRİNİN GÖRKƏMLİ TƏDQİQATÇISI. A.A.İYESSEN - 120
  17.08.2016
NƏCƏF MÜSEYİBLİ - QƏBƏLƏ: QƏDİM TARİXİMİZİN YADİGARLARI
  09.04.2014
NAXÇIVANIN ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ TARİXİ İRSİMİZİN VARİSLİK RƏMZİDİR NAXÇIVAN MR - 90