Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi


“ŞABRAN: TARİXDƏN BU GÜNƏ VƏ SABAHA” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

Something0
Mayın 30-da Şabran şəhərində Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə və başqa ölkələrin tanınmış universitetlərinin elm adamlarının iştirakı ilə “Şabran: tarixdən bu günə və sabaha” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib.

ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTUNDA AZƏRBAYCANDA 2014-CÜ İLDƏ APARILMIŞ ARXEOLOJİ VƏ ETNOQRAFİK TƏDQİQATLARIN YEKUNLARINA HƏSR EDİLMİŞ ELMİ SESSİYA

Something0
24 aprel tarixində AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda Azərbaycanda 2014-cü ildə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr edilmiş elmi sessiya keçirilmişdir.