Əsas səhifə   |   

Tarix   |   

Əlaqə   |   

Saytın xəritəsi


Qazma Mustye düşərgəsində arxeoloji qazıntıların bərpası
Göytəpə Neolit dövrü yaşayış məskənində aparılan arxeoloji qazıntılar
Goranboy arxeoloji ekspedisiyasinin apardiği qazintilarin nəticələrinə dair
Muğanin neolit-eneolit abidələrində tədqiqatlar
Ərəbyengicə qədim yaşayiş yeri
Ceyrançöldə qazıntı və axtarış kəşfiyyat işləri
Gədəbəy rayonunun Daryurd nekropolunda arxeoloji tədqiqatlar
Gəncə arxeoloji ekspedisiyasının qazıntıları
Cəlilabadda arxeoloji kəşfiyyat işləri
II Kültəpədə arxeoloji tədqiqatlar
Kərimli kurqanları
Goranboy və Göygöl rayonları ərazisndə aparılana arxeoloji tədqiqatlar
Meydantəpə antik dövr şəhər tipli yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar
Mil-Qarabağ bölgəsində Qafqaz Albaniyasının daha bir şəhəri aşkar olundu
Muxortəpə orta əsrlər yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar
Plovdağda arxeoloji qazıntılar
Quba rayonu ərazisindəki arxeoloji abidələrdə tədqiqatlar
Qəbələ arxeoloji ekspedisiyasının çöl–tədqiqat işləri haqqında
Qəbələ şəhərinin qala hissəsində arxeoloji tədqiqatlar
Şahtaxtı abidəsinin arxeoloji tədqiqatı
Şamaxıda arxeoloji tədqiqatlar
Şortəpədə arxeoloji tədqiqatlar
Sumbatan yaşayış yerində arxeoloji tədqiqat işləri
Şəmkir şəhər yerində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar
Xəzərin sualtı abidələri
Tərtər-Bərdə-Ağdam rayonlarına arxeoloji səfər haqqında
Azərbaycan-Fransa beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyanın tədqiqatları
Ovçulartəpəsində 2008-ci ildə aparılan arxeoloji qazıntılar
Oğlanqalada arxeoloji tədqiqatlar
Azərbaycan-Almaniya-Gürcüstan beynəlxalq Şəmkir-Qaracəmirli arxeoloji ekspedisiyasının çöl tədqiqat işləri haqqında
Bərdə və ətrafının arxеoloji tədqiqi